Ana içeriğe atla
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ülkemizde modern tıp eğitiminin, askeri hekim yetiştirmek amacıyla 1839’da kurulan “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” ile başladığı kabul edilir. Sivil Tıbbiye ise 1867 yılında “Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye” adıyla kurulmuştur. 1909 yılında, o sırada Haydarpaşa’daki modern binada bulunan iki Tıbbiye, Tıp Fakültesi adıyla birleşmiştir.

Günümüzde ise Tıp Fakültesi eğitimi multi-disipliner hale gelmiş olup, Tıp Fakülteleri üç ana bölüme ayrılmıştır. Temel tıp bölümleri, dahili tıp bölümleri ve cerrahi tıp bölümleri olarak tanımlanmıştır. İç hastalıkları Ana Bilim Dalı (A.B.D) dahili tıp bölümleri içinde yer almıştır. İç hastalıkları A.B.D.’da kendi içinde 10-12 arasında değişen alt bilim dallarına (Allerji, Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları, Fizyopatoloji, Gastroenterohepatoloji, Genel Dahiliye, Geriatri, Hematoloji, Nefroloji, Romatoloji, Tıbbi Genetik ve Tıbbi Onkoloji) ayrılmıştır. Kardiyoloji, ilk olarak İç hastalıkları bölümünün bir alt dalı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak uzmanlık alanı oldukça geniş olduğundan günümüzde ayrı bir A.B.D olarak kabul görmektedir.
 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI’NIN MİSYONU VE VİZYONU

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın misyonu çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında yüksek teknoloji kullanarak sağlık hizmeti vermek, diğer taraftan uluslararası alanda söz sahibi olan, evrensel boyutta bilgi üreten, üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmektir.

Vizyonumuz, Anabilim Dalımızda yürütülen ve yürütülecek olan bilimsel araştırmalarla akademik performansımızı yükseltmek, fakültemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edebilmektir.
 

TARİHÇE

Memorial Sağlık Grubu desteği ile eğitim faaliyetine başlayacak olan T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kurucu Dekanlığına 22.04.2016 tarihiyle Prof. Dr. Enver DURAN atanmıştır.

İç Hastalıkları A.B.D. fakültemizin eğitim-öğretime başladığı 2020 yılında Dahili Tıp Bilimleri bünyesi altında kurulmuştur. İç Hastalıkları A.B.D. başkanlığı Prof. Dr. Hüseyin SÜRÜCÜ tarafından yürütülmektedir.
 

EĞİTİM OLANAKLARI

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi İç hastalıkları eğitimi Cevizlibağ yerleşkesinde, pratik ve klinik uygulamalar ise Bahçelievler Memorial Hastanesi bünyesinde verilecektir.
 

İLETİŞİM

Telefon: 0850 850 2735-4062

Fax: 0212 540 97 97

e-mail: arel@arel.edu.tr