Ana içeriğe atla
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrupa Dil Portfolyosu
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrupa Dil Portfolyosu
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu, resmi olmayan kültürler arası deneyimlerinizin ve yaşamınız boyunca okulda, mesleki eğitimde işyerinde edindiğiniz dil deneyimlerinizin kayıt ve rapor edildiği bir araçtır. Bu dosya kariyerinizde kullanılmak üzere dil öğrenme nitelik ve deneyimlerinizin Avrupa ölçütlerinde net biçimde yansıtıldığı bir kayıt sağlayacaktır.

Avrupa Dil Portfolyosu, size ait olmakla beraber işveren ve eğitimciler için dil yeterliliklerinizin örnek çalışmalar yoluyla hemen görülebilmesine de olanak tanımaktadır.

Avrupa Dil Portfolyosu üç bölümden oluşmaktadır: Dil Pasaportu, Dil Geçmişi ve Dosya. Her bölümde bunların nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Dil Pasaportu belirli dönemlerde değişik dillerdeki yeterliliğinizle ilgili genel bilgileri içerir. Biçimsel nitelikleri ve kendini değerlendirme kayıtlarını tutarak önemli dil ve kültürler arası öğrenme deneyimleri ile dil yeterliliklerini / becerilerini tanımlar. Avrupa Konseyi tarafından önerilen Standart Pasaport (16 yaşından büyükler için Avrupa Dil Portfolyosu) tüm Avrupa’da denklik ve serbest dolaşım süreçlerini kolaylaştırır.

Dil Geçmişi kişinin bildiği her bir dille neler yapabileceğini belirtmesini, mesleki eğitimde ve işyerinde edindiklerinin yanı sıra örgün eğitim sistemleri içinde ve dışında kazandığı dilsel ve kültürel deneyimleri hakkında bilgileri eklemesini sağlar. Kişinin öğrenme sürecini ve gelişimini değerlendirip, eğitim sürecini planlamasını kolaylaştırır. Ayrıca birçok dilde yeterli olma anlamında çok dilliliğe teşvik eder.

Dosya Dil Geçmişi ve Dil Pasaportu bölümlerinde kayıtlı olan başarı ve deneyimlerinizi örneklerle açıklamanız ve belgelendirmeniz için gerekli materyalleri kayıt altına almanızı sağlar.

Avrupa Konseyi, daimi merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan devletlerarası bir organizasyondur. Temel amacı kıtanın birliğini geliştirmek; demokrasi, insan hakları ve kanunların hâkimiyeti gibi temel değerlerin saygınlığını temin ederek Avrupa vatandaşlarının itibarını sağlama almaktır.

Amaçlarından bir tanesi de Avrupa kültürel kimliği bilincini artırarak farklı kültürlerden kişiler arasında karşılıklı anlaşmayı geliştirmektir. Bu bağlamda Avrupa Konseyi tüm düzeylerde dil öğrenimine ve kültürler arası deneyimlere denklik getirmek ve bunu desteklemek için Avrupa Dil Portfolyosunun tanıtımını koordine etmektedir.

Avrupa Konseyi;

  • Öğrenmeleri gerçekleşirken bu süreci takip etme
  • Önemli kültürler arası temasları da içeren dil öğrenme aşama ve deneyimlerini kaydetme konularında dil öğrenenlere yardımcı araç olarak Avrupa Dil Portfolyosunu sunmuş bulunuyor.
  • Dil öğreniminin ve deneyimlerinin gelişimini güçlendirmek
  • Çok sayıda dil öğrenimini teşvik etmek
  • Eğitim ve iş alanları arasında geçişliliği sağlamak
  • Avrupa’da demokratik vatandaşlığı geliştirmek
  • Dilsel çeşitliliğin değerini göstermektir.