Ana içeriğe atla
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Kadro
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Kadro
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Kadro

İdari Kadro

İstanbul Arel Üniversitesi
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
İdari Kadro

Adı Soyadı / Görevi İletişim

Dr. Öğr. Üyesi  Ali TAŞTEKİN
Müdür

alitastekin@arel.edu.tr
0850 850 27 35 - 1367

Öğr. Gör. Mehmet ALTINOVA
Müdür Yardımcısı

mehmetaltinova@arel.edu.tr
0850 850 27 35 - 1095

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray ÇEVİK
Üye

yildiraycevik@arel.edu.tr
0850 850 27 35 - 1405

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ
Üye

urunsonmez@arel.edu.tr
0850 850 27 35 - 1322

Öğr. Gör. Mine ATLI
Üye

mineatli@arel.edu.tr
0850 850 27 35

Öğr. Gör. Funda TÜRKMEN
Üye

fundaturkmen@arel.edu.tr
0850 850 27 35 - 1030

Öğr. Gör. Uğur KAYA
Üye

ugurkaya@arel.edu.tr
0850 850 27 35

Ali ORHAN
İdari Asistan
aliorhan@arel.edu.tr
0850 850 27 35