Ana içeriğe atla
İdari Kadro
İdari Kadro
İdari Kadro

İdari Kadro

Kütüphane ve Dokümantasyon Ofisi
İdari Kadro
Adı Soyadı / Görevi İletişim

Ender BİLAR

Direktör

enderbilar@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 1190

KÜTÜPHANE

Melda DEMİRDELEN

Direktör Yardımcısı

meldademirdelen@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 1057

KÜTÜPHANE

Deren BİLGİÇ

Teknik Hizmetler Sorumlusu

derenkumbasaroglu@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 1288

KÜTÜPHANE

Sadık GÜNERİ

Uzman Yardımcısı

sadikguneri@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 1056

KÜTÜPHANE

Burcu AYDEMİR

Kütüphane Uzman Yardımcısı

burcuaydemir@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 4090

Kader AYDIN

Uzman Yardımcısı

kaderaydin@arel.edu.tr

0850 850 27 35 - 2188

İlkay GÖZÜKARA

Kütüphane Destek Personeli 

0850 850 27 35

KÜTÜPHANE

Duyurular