Ana içeriğe atla
Açık Erişim Veritabanları
Açık Erişim Veritabanları
Açık Erişim Veritabanları

Açık Erişim Veritabanları

Ankara Üniversitesi'nin yayınladığı süreli yayınları içeren veritabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

Arkitekt Dergisi Veritabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

ArXiv, fizik, matematik, bilgisayar bilimi, kantitatif biyoloji, kantitatif finans, istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem bilimi ve ekonomi alanlarında akademik makaleye açık erişim sağlayan veritabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

Bioline International, gelişmekte olan ülkelerde yayınlanan hakemli biyobilim dergilerine açık erişim sağlayan bir platformdur. Bu dergiler, halk sağlığı, uluslararası kalkınma, tropikal tıp, gıda ve beslenme güvenliği ve biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan araştırmaları içerir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

Caltech fakültesi ve Caltech'teki diğer araştırmacılar tarafından yazılmış 90.000'den fazla araştırma makalesinin bulunduğu bir platformdur.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

ChemSpider, 67 milyondan fazla yapıya, özelliğe ve ilgili bilgilere hızlı erişim sağlayan ücretsiz bir kimyasal yapı Veritabanıdır. ChemSpider, yüzlerce yüksek kaliteli veri kaynağından bileşikleri entegre ederek ve bağlayarak, araştırmacıların tek bir çevrimiçi aramadan ücretsiz olarak bulunabilen kimyasal verilerin en kapsamlı görünümünü keşfetmelerini sağlar.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

Bilimsel bilginin açık erişim paylaşımını teşvik etmek amacıyla 2014 yılında kurulan bir yayıncıdır. 

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

 T.C. Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan dergi 109. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

Elektronik tezlerin araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması için oluşturulmuş açık erişim bir veri tabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Tez

TÜBİTAK ULAKBİM bir dergi yayımlama ve yönetim sistemi olan OJS için barındırma hizmeti vermektedir. Türkiye’de yayınlanan 1.400’den fazla akademik dergiye, TÜBİTAK ULAKBİM’in oluşturduğu bu platformdan erişilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

Digital Commons Network, dünya çapında yüzlerce üniversiteden ve yüksekokuldan ücretsiz, tam metinli bilimsel makaleleri bir araya getirmektedir. Üniversite kütüphanecileri ve onların destekleyici kurumları tarafından küratörlüğünü yapan Digital Commons Network, hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, kitap bölümleri, tezler, konferans öğeleri ve diğer bilimsel çalışmalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

DOAB’ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır. DOAB veri tabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : E-Kitap

DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veritabanıdır. Veritabanı her dilde ve konuda makale içerir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

DrugBank Online, ayrıntılı ilaç (yani kimyasal, farmakolojik ve farmasötik) verilerini kapsamlı ilaç hedefi (yani, dizi, yapı ve yol) bilgileriyle birleştiren kapsamlı, erişimi ücretsiz, çevrimiçi bir veritabanıdır. 

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veri tabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

EThOS,İngiltere'nin doktora araştırma tezlerinin görünürlüğünü ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan ulusal tez hizmetidir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Tez

“Europeana” veri tabanı; Avrupa’nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale, Resim, Harita, Görüntü

 Project Gutenberg, 53.000’den fazla ücretsiz e-kitap içeriğine sahiptir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : E-Ktiap

Google Scholar( Google Akademik), sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale,Dergi, E-Kitap,Tez

İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde muhafaza edilen Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Osmanlı Süreli yayınlarının dijital arşividir. Türkçe, Osmanlıca veya Arapça dildeki yayınlar İnternet sayfası üzerinden araştırmacıların erişimine açıktır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

Veritabanı hukuk alanında yayımlanan elektronik bibliyografya niteliğindedir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks

IMF eLibrary Veritabanı küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim imkanı sunan IMF eLibrary veri tabanının içerisinde 310 tanesi kitap olmak üzere 15000’in üzerinde çeşitli kaynaklara ve bir milyondan fazla veri serisine erişim sağlamaktadır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

 TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

MedlinePlus, hastalar, aileleri ve arkadaşları için çevrimiçi bir sağlık bilgi kaynağıdır. Dünyanın en büyük tıp kütüphanesi olan Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin (NLM) bir hizmetidir ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) bir parçasıdır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Tez

OECD’nin yayınlarını içeren veri tabanıdır. İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 300’e varan süreli yayın, 9.900 kitap (3.780’ü çok dilde özet ile), 35.600 kitap bölümü, 2.700 toplantı bildirisi, tam metin dokümanların içinde yer alan erişilebilir formatta 34.000 Excel dosyası, direkt erişilebilir ve taranabilir 5.000 Excel dosyası, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale,E-Kitap

Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Avusturya Ulusal Üniversitesi gibi yayınevlerine ait 500’den fazla kitap içermektedir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : E-Kitap

Ücretsiz sesli kitap, film ve e-kitap bulabilir, ücretsiz eğitimlere katılabilir, İspanyolca, Rusça, Latin, Korece gibi birçok dili öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda blog yazılarıyla bambaşka dünyaları keşfedebilirsiniz.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : E-Kitap, Video

Open Library, Internet Archive tarafından oluşturulan, kar amacı gütmeyen dijital bir kütüphane ve arşiv projesidir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : E-Kitap

OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri tabanıdır. Veri tabanı 2700 kurumsal arşiv ve Açık Erişim dergiden 524 binden fazla veri seti, 21 milyondan fazla yayın içerir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi, E-Kitap,Tez

Osmanlı İmparatorluğuna ait devlet ve vilayet salnamelerini kapsar.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale,Fotoğfaf

Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

PEDro,  Fizyoterapi müdahalelerini değerlendiren 48.000'den fazla çalışma, inceleme ve kılavuzdan oluşan ücretsiz bir Veritabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

ProQuest Tezler ve Küresel Tezler : Lisansüstü tezlerin en büyük havuzu 3,8 milyon eser içeriyor – her yıl 100’ün üzerinde büyüme gerçekleşiyor. Uluslararası kapsamda – 88 ülkedeki üniversitelerden alınan içerikler 3000 kurum tarafından erişilir – her ay 45.000’den fazla indirme gerçekleşiyor.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Tez

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) açık erişimli kimya Veritabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks

TC Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

Tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır.

İçerik : Makale

Erişim için Tıklayınız

SafetyLit, doktora tezlerinin, “bilimsel” raporların ve yaralanma oluşumu ve risk faktörleri hakkındaki dergi makalelerinin özetlerini içerir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks


TC Sayıştaş Başkanlığı tarafından yayınlanan Sayıştay Dergisi’nin tüm içeriğine erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi


SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veri tabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır. Bu göstergeler, bilimsel alanları değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Dergiler ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. ülke sıralamaları ayrıca ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Dergiler, konu alanına (27 ana tematik alan), konu kategorisine (313 spesifik konu kategorisine) veya ülkeye göre gruplandırılabilir. Alıntı verileri, dünya çapında 239 ülkeden 5.000’den fazla uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500’den fazla başlıktan elde edilmiştir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks

Social Science Research Network SSRNeLibrary, 24 disiplinde 325.365 araştırmacıdan 705.591 araştırma makalesi sunmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale,Dergi

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü başlangıçtan günümüze kadar Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografilerini modern biyografi anlayışına göre ele alan bir çalışmadır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks

Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı, Türkiye'de yayınlanan bilimsel ve süreli sağlık bilimleri dergilerinde yer alan makalelerin ortak bir alandan erişilmesini hedeflemiş ve bu hedef ile 2004 yılında internet üzerinden yayına başlamıştır. Bu Veritabanın önemli hedeflerinden bir tanesi de ulusal yayınlara erişilebilirliği sağlayarak okunma oranlarını arttırmak ve yapılan iyi çalışmaların önemli referanslar arasında yer almasına katkıda bulunmaktır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Dergi

Türk Psikiyatri Dizini, 2000 yılından beri çevrimiçi olan dizin projesidir. Dizinde Türkçe özetleri olan Psikiyatri ve ilişkili birimlere odaklanan dergiler yer almaktadır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks

Bilim ve Sanat Vakfı - Türk Sineması Araştırmaları (TSA) birimi tarafından yayınlanan TSA.org.tr, ön tarafta Türk sinemasına dair hafızanın yansıtıldığı ve yorumlandığı, güncelin nabzının tutulduğu, belirli ilkeler doğrultusunda sinema yayıncılığının yapıldığı; arka planda ise Türk sineması ile ilgili film, kişi, kitap, dergi, makale, söyleşi ve tez kategorilerinde sistematik künyelerin bulunduğu, yazılı, görsel ve işitsel belgelere dair arşiv Veritabanı çalışmalarının yürütüldüğü bir Türk sineması internet platformudur.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Fotoğraf, Video

İSAM tarafından deneme mahiyetinde açılan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

Veri tabanında hâlihazırda 55.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 25.500 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale,Dergi

Türkiye’deki kurumsal akademik arşiv içeriklerini harmanlayan bir veri tabanıdır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantıdan bugüne, TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanakları.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks

Türkiye Makaleler Bibliyografyası bilimsel ve kültürel nitelikli dergiler ile çeşitli bilimsel  toplantılar sonunda yayınlanan bildiri kitapları içinde yer alan seçilmiş makalelerin bibliyografik bilgilerine erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından elektronik kitap formatında sunulan el yazmaları koleksiyonudur.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Bibliyografik İndeks

Ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlerin besin ögeleri bileşimlerinin ileri laboratuvar analiz teknikleri ile belirlenmesi ve baştan sona izlenebilir veri üretme-kullanma-yönetmeyi içeren özgün ve sürdürülebilir ulusal bir sistem kurulması esasına dayanmaktadır.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

Avrupa Entegrasyonu Arşivi (AEI), Avrupa entegrasyonu ve birliği konusundaki 58,786 doküman ve araştırma materyalleri içeren elektronik bir depo ve arşivdir.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Makale

Bu Veritabanı, üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. 2007 yılında başlatılan “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan basılı tezler elektronik ortama aktarılarak İnternet üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir. Veri tabanı elektronik ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından “çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.

Erişim için Tıklayınız

İçerik : Tez

Duyurular