Ana içeriğe atla

Duyurular

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 37. Madde kapsamında;
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 37. Madde kapsamında;
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 37. Madde kapsamında;

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 37. Madde kapsamında;

  • Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında;

  • 2020-2021 bahar dönemi kayıtlı tezli yüksek lisans program öğrencileri (Kayıt dondurmuş öğrenciler hariç) “Tez Danışmanı Öneri Formu” nu doldurarak en geç 15.06.2021 tarihine kadar enstitüye iletilmesi,
  • Tezli yüksek lisans programı 2. döneminde olan öğrenciler danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu “Tez Konu Öneri Formu ve Tez veri giriş  formunu” ile birlikte en geç 15.06.2021 tarihine kadar enstitüye iletmeniz  hususunu rica ederiz.

Not; Danışman öneri formunu doldurulmasında dikkat edilecek hususlar

  1.  Çalışmak istediği konu/alan kısmının kesinlikle doldurulması
  2. Tez danışman önerisi kısmında bulunan üç seçeneğinde doldurulması gerekmektedir.

 

       Danışman Öneri Formu için tıklayınız.

       Tez Konu Öneri Formu için tıklayınız