Ana içeriğe atla
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programı mezunu olmak ve  ALES ilgili puan türünden 55 puan ve üzeri almak (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir) gerekmektedir. Yüksek Lisans programlarında (YDS vb.) dil sınav sonuç belgesi beyan etmenize gerek yoktur.

Doktora

Doktora programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans ve yüksek lisans programları mezunu olmanız, ALES sınavından ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız ve YDS ya da muadili bir dil sınavından 55 ve üstü bir puan almanız gerekmektedir.

ALES ve YDS belgeleriniz olmadan Özel Öğrenci statüsünde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru yapıp kabul edildiğiniz takdirde eğitime öğretime başlayabilirsiniz. ALES belgenizin geçerlilik süresi, sınava girdiğiniz tarihten itibaren 5 yıldır.

Yüksek Lisans ve Doktora programları için üniversitemiz web sitesinde bulunan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

Online başvurunuzu yaptıktan sonra gerekli incelemelerin yapılabilmesi için evraklarınızı ilgili Enstitüye ulaştırmanız gerekmektedir.

Her bölüm için yeni bir online başvurumu formu doldurmanız ve evrak getirmeniz gerekmektedir.

Yüksek Lisans

 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi (Noter onaylı veya aslı),
 • Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),
 • Kimlik fotokopisi,
 • 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
 • ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir.)

Doktora

 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,
 • Lisans diploması ve Yüksek Lisans diploması (Noter onaylı veya aslı),
 • Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),
 • Kimlik fotokopisi,
 • 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
 • ALES sınav sonuç belgesi,
 • YDS sınav sonuç belgesi (TOEFL vb.)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında Tezsiz Yüksek Lisans ve Grafik Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans programlarında ALES puan şartı aranmamaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızda eğitim dili Türkçe'dir. Yöneticiler için İngilizce İşletme programının eğitim dili İngilizce'dir. 

Yüksek Lisans ve Doktora programları Güz Dönemi (Ekim-Ocak) ve Bahar Dönemi (Mart-Haziran) olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır.

 

Bahar dönemi için programlara öğrenci kabul edilmektedir.

  Süre Ders Sayısı Kredi
Yüksek Lisans Tezli 4 yarıyıl (2 yıl) 8 Ders + Seminer + Tez 24
Tezsiz 3 yarıyıl (1,5 yıl) 10 Ders + Proje 30
Doktora Programları 8 yarıyıl (4 yıl) 10 Ders + Seminer + Tez 30

Mülakat tarihleri Enstitü Müdürlüğümüzün web sayfasında ilan edilmektedir. Belirlenen gün ve saatlerde adaylar mülakatlara geliş sıralarına göre alınmaktadırlar.

Mülakatlar genel olarak öğrenci tanıma amaçlıdır. Mülakatlarda öğrencilere, eğitim düzeyleri, gelecekle ilgili ve programla ilgili beklentileri, niçin özellikle bu programı istedikleri vs. gibi sorular yönlendirilir. Mülakat sonuçları web sayfamızda yayınlanmaktadır. Mülakatların sonucunda puanlama;

Doktora programlarında; ALES Puanının %50'si, Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının % 10’u, Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalamasının %20'si ve Mülakat Değerlendirmesinde Alınan Notun %20'si alınarak adayın toplam puanı hesaplanır. Yukarıdaki kriterlere göre yapılan listeden Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenen kontenjan kadar öğrenci kabul edilir.

Yüksek Lisans yada  Doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler belirlenen tarih aralığında kesin kayıt ve ödeme işlemlerini yaptırırlar.

Yüksek Lisans ve Doktora programları ders günleri her programa göre değişmekle beraber genel şablonumuza göre hafta içi yapılacak dersler 18:30-21:30 saatleri arasında hafta sonu yapılacak dersler Cumartesi günü 09:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Örneğin;

İşletme Yüksek Lisans Hafta içi 2 gün 18:30 - 21:30 Cumartesi 09:00 - 15:00
İşletme Doktora Hafta içi 2 gün 18:30 - 21:30 Cumartesi 09:00 - 18:00
Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Hafta içi 4 gün 18:30 - 21:30

Yüksek Lisans programlarında alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CC (70 puan), Doktora programlarında ise alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CB (75 puan) olmak zorundadır. Lisansüstü programlarda borçlu geçme, çan eğrisi vb. bir sistem bulunmamaktadır.

Devamsızlık, derse ve ilgli dersin öğretim üyesine bağlı olmakla birlikte derslere % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilmez.

Tezli Öğrenciler İçin
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
4 Ders 4 Ders Tez Çalışması + Seminer Dersi Tez Çalışması
Tezsiz Öğrenciler İçin
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl
4 Ders 4 Ders 2 Ders + Proje Çalışması

İki program arasındaki en temel fark kariyer amacında yatar. Tezli Yüksek Lisans programları akademik kariyere daha çok hizmet ederken, Tezsiz Yüksek Lisans programları iş dünyası ve uygulama hedefleri için daha işlevsel olabilir. Ancak Tezli programdan mezun olan öğrenciler Doktora programlarına devam edebilirler. (6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans eğitimi alanlar da doktora yapabilirler.)

Lisansüstü programlarda Askerlik Tecil İşlemi yalnızca öğrencinin yazılı talebine istinaden yapılır. Öğrenci talep etmediği sürece Askerlik Şubeleri ile herhangi bir yazışma Enstitü tarafından yapılmaz. Tecil yapılabilmesi için;

 • Öğrencinin bakaya durumunda olmaması,
 • Güncel bir askerlik durum belgesi olması,
 • Dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.