Ana içeriğe atla
İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı
İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı
İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı, İlk ve Acil Yardım Programında okutulmakta olan Acil Hasta Bakımı-I-II ve III, İlk Yardım, Klinik Eğitim ve Uygulama, Ambulans Eğitim Servisi-I ve II, Travma ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları derslerine yönelik olarak kurulmuş olup öğrencilerimiz ilk ve acil yardım laboratuvarında, teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama imkânı bulmaktadırlar.

Laboratuvarımız, Paramediklerin (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde öğrenmeleri gereken tüm cihaz ve ekipmanları içermektedir. Öğrencilerimiz acil durumlardaki hayati tehlikeleri ya da sakatlıkları önlemek için bilmeleri gereken mesleki becerilerini bu laboratuvarlarda pekiştirirler.
Laboratuvar Uygulamalarında kazanılan Beceriler

  • Temel Yaşam ve İleri Yaşam Desteği sağlar.
  • Entübasyon, Elektrokardiyografi (EKG), Monitörizasyon ve Defibrilasyon işlemlerini uygular.
  • Kaza sonrası kazazedeyi destekleyerek (immobilize etme, atelleme, hastanın hareketini önlemek için desteklerle sabitleme) doğru şekilde sedye ile taşınmasını bilir.
  • Gereksinim durumunda sırt tahtası, travma yeleği (K.E.D.), boyunluk (cervikal collar), traksiyon ateli, sert destek (atel), şişme atel, vakumlu destek vb. malzemeleri amacına uygun ve doğru yöntemle uygular.
  • Kazazedede kesik, yara, kırık, yanık ve iç-dış kanama varsa, gerekli bakımı verebilir.
  • Kalp krizi, felç, solunum yolu hastalıkları, epilepsi, diyabetik koma, insülin şoku, doğum, zehirlenme, aşırı doz ilaç kullanımı, aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalma gibi sorunlar için çağrıldığında gerekli acil bakımı uygulayabilir.
  • İntravenöz girişim yaparak, uygun sıvıya başlayabilir.
  • Hastayı/kazazedeyi güvenli bir şekilde ambulansa yerleştirerek, yolda hastaya gereksindiği acil bakımı uygulayarak, hastayı sağlık kuruluşuna nakledebilir ve acil servis elemanları ile/ veya çağrı merkezi aracılığıyla haberleşmeyi sağlar.
  • Hastanın/kazazedenin götürüldüğü hastanenin acil servis elemanlarına hastayı/kazazedeyi teslim ederken, bilgi ve rapor verebilir, gerektiğinde acil serviste acil bakım konusunda yardımcı olur.
  • Sahada-vakada kullanılacak olan tıbbi araç-gereçleri ve tıbbi sarf malzemelerini tanır ve etkin olarak kullanır.

 

Duyurular