Ana içeriğe atla
Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

 1. Bölüm Başkanı, Yüksekokul Müdürü tarafından, Bölüm Öğretim Elemanları arasından performans kriterleri dikkate alınarak atanır. Bölüm Başkanlığıı görev süresi iki yıl olup, tekrar atanabilir.
 2. Bölüm Başkan Yardımcılarını belirlemek.
 3. Bölüme bağlı program açma veya kapatma çalışmalarına ve sürecine katılmak.
 4. Öğretim Elemanı ihtiyacını belirlemek, Öğretim Elemanı alım sürecine katılmak. 
 5. Öğretim Elemanlarının meslek içi eğitimi ve oryantasyon süreçlerini organize etmek.
 6. Öğretim Elemanlarının performanslarını motive ve takip etmek. 
 7. Yarı-zamanlı çalışan Öğretim Elemanlarının göreve başlatılması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 8. Bölümdeki Öğretim Elemanlarının akademik çalışmalarını motive etmek ve Yükseköğretim Veri Tabanı (YÖKSİS) bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.
 9. Bölüme bağlı Öğretim Elemanlarının rapor ve izin (yıllık, mazeret) işlemlerinin takibini sağlamak ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletmek.
 10. Eğitim-öğretim sürecinin etkin ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılamayan derslerin telafisini sağlamak ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü bilgilendirmek.
 11. Bölümün ihtiyaç duyduğu her türlü araç ve gereci (laboratuvar, derslik vb.) tespit etmek ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü bildirmek.
 12. Program derslerini ders yüklerini göz önünde bulundurarak ve uzmanlıklarına göre Öğretim Elemanları arasında paylaştırmak.
 13. Bölümle ilgili otomasyon işlemlerini (ders kaydı, not girişleri, yoklama girişleri, ders içerikleri, Erasmus, yatay geçiş, dikey geçiş, burs konuları) takip etmek ve sürekliliğini sağlamak.
 14. Müdürlüğün koordinasyonluğunda sınav programlarını belirlemek ve sınavların sınav yönetmeliğine uygun yapılmasını koordine etmek.
 15. Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak bölümdeki Öğretim Elemanları ve diğer Bölüm Başkanları arasında iletişimi sağlayarak akademik etkinlikleri sağlamak.
 16. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunlarıyla yakından ilgilenmek, çözüm üretmek.
 17. Bölüm öğrencilerinin devamsızlık durumlarıyla ilgili derslerin Öğretim Elemanlarıyla görüşülüp, ortak bir strateji ve tutum geliştirmek.
 18. Staj uygulamalarının sağlıklı yürütülmesi için Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELKAM) ile koordineli çalışmak.
 19. Akademik paylaşım yapmak ve aylık faaliyetleri değerlendirmek, bölümler ve programlar arası işbirliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak ayda bir toplanılarak yapılmış ve yapılacakların her ayın ilk Cuma günü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmesini sağlamak.
 20. Her yılsonunda programlarla ilgili yıllık değerlendirme raporu hazırlamak.
 21. Bölüm Başkanı görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerin kullanılmasından Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Duyurular