Ana içeriğe atla
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda

Hakkımızda

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesinde alınan genel hükümlere göre kurulmuştur. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. Maddesinde tanımlanan görevler şu şekildedir:

 1. Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 2. Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
 3. Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.
   

Bu çerçevede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan işlemler genel olarak;

 • Görev alanına giren ilgili yazışmaları ve Öğrenci Belgesi, Transkript gibi öğrencilerin talep ettiği belgeleri imzalamak ve ilgili kişilere ulaştırmak,
 • Eğitim-öğretim ile ilgili Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarınca alınmış kararları uygulamak,
 • Öğrencilerin kayıt işlemlerini organize etmek ve yapılmasını sağlamak,
 • Üniversite Senato kararları ile açılması uygun görülen dersleri sistemde tanımlamak ve müfredat düzenlemelerini yapmak,
 • Fakülte ve Yüksekokullar tarafından açılması planlanan dönem dersleri açmak ve hoca atamalarını yapmak,
 • Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlamak,
 • Yatay geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlamak, başvuru ve kayıt süreçlerini takip etmek,
 • Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin mezuniyetini gerçekleştirmek, diploma ve diploma eki hazırlıklarını yürütmek,
 • Esaslarına uygun olarak çift anadal ve yandal işlemlerini gerçekleştirmek,
 • ÖSYM ve her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek,
 • Yök Denetleme raporlarının düzenlenmesinde başkanlığı ilgilendiren raporları hazırlamak,
 • Gelecek eğitim-öğretim yılına ait çalışma takvimini oluşturmak,
 • Başkanlığa ait web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapmak,
 • Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip etmek,
 • Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapmak,
 • YÖKSİS veri tabanında öğrencilerin güncellenmesini sağlamak ve ortaya çıkabilen olası sorunları çözümlemek olarak sıralanabilir.