Ana içeriğe atla
Yatay Geçiş İşlemleri
Yatay Geçiş İşlemleri
Yatay Geçiş İşlemleri

2020-2021 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

2020-2021 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvuruları aşağıdaki akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Yatay Geçiş - Online Başvuru

Online Başvuru

Yatay Geçiş işlemleri ile ilgili (Burs vb.) detaylı bilgilere aday.arel.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınız için aşağıdaki ilgili kişilere elektronik posta gönderebilirsiniz;

YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Güllü KÖSE (Lisans)

İbrahim ŞAHİN (Önlisans)

Burcu BALIM (Lisansüstü)

gullukose@arel.edu.tr

ibrahimsahin@arel.edu.tr

burcubalim@arel.edu.tr

 

Yatay Geçiş - Akademik Takvimi

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ek-1 Madde ve Merkezi Yerleşme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru-Değerlendirme Takvimi

Başvuru Başlangıç Başvuru Bitiş Değerlendirme Başlangıç Değerlendirme Bitiş Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Başlangıç Kesin Kayıt Bitiş Yedek Kayıt Başlangıç  Yedek Kayıt Bitiş
08.01.2021 29.01.2021 01.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 12.02.2021 16.02.2021 16.02.2021

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesine iki yöntemle yatay geçiş yapabilirler.

Lisans veya önlisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın, yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS/TYT/DGS puanlarına göre yapılan geçiştir. Bahar yarıyılına ilişkin başvuru esasları aşağıdaki gibidir.

 1. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş
  • Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe başvuru yapabilmek için öğrencilerin Türkiye'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.
  • Öğrenciler kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları (puanın eşit veya yüksek olması) şartıyla önlisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler. 
  • Hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
  • Öğretim dili tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara yatay geçişte öğrencilerin Üniversitemiz tarafından aranan yabancı dil başarı şartını sağlaması gerekmektedir. Kayıtlı olunan programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış öğrenciler tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamamaktadır.
  • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir ve adaylar ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmalıdırlar. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamazlar.
  • Öğrencilerin geçmek istedikleri diploma programı, öğrenim görmekte oldukları diploma programına kayıt yaptırdıkları yıl öğrenci kabul etmemiş ise taban puan oluşmadığı için yatay geçiş yapamazlar.
    
 2. Genel Not Ortalamasına  Kurumlararası Göre Yatay Geçiş

  “Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş” önlisans programlarında kayıtlı olan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olan öğrencilerin eşdeğer programlara yapabileceği geçiştir.

  (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılmaktadır.)
 • Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarında bahar yarıyılında Kurumlararası Yatay Geçiş yapılamamaktadır.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

İstanbul Arel Üniversitesi Taban Puanları

Yatay Geçiş için Başvuru Belgeleri

 • Başvurular yukarıda belirtilen tarihlerde online olarak alınacaktır.

  Online başvuruda, e-devlet’ten alınan belgeler ile e-imzalı veya onaylı belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen belgelerin asıllarını (Islak imzalı/ e- imzalı/e-devlet çıktısı) kayıt sırasında teslim etmesi gerekmektedir. Belge teslim etmeyen adaylar ile eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların üniversitemize kayıt hakkı iptal edilecektir.
 • Not Durum Belgesi (Transkript) Ders İçerikleri
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi,
 •  LYS/YGS/TYT/DGS Yerleştirme /Sonuç Belgesi
 •  Öğrenci Belgesi
 • Ek Madde 1 Belgesi: Öğrencinin daha önce Ek Madde 1 uyarınca merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını belirten resmi yazı. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda kabul edilmektedir.)
 • Disiplin Durum Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (önlü-arkalı)

SAĞLIK RAPORU ALINMASI ZORUNLU PROGRAMLAR VE BÖLÜMLER;

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans)ve Havacılık Yönetimi(Lisans);

Adayların, havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı bulunmamalıdır.
Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış olması şartıyla heyet raporu alma zorunluluğu bulunmaktadır. (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)

Uçak Teknolojisi(Önlisans);

 • Adayların, havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı bulunmamalıdır.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış olması şartıyla heyet raporu alma zorunluluğu bulunmaktadır. (renk körlüğü, işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Önlisans);

 • Bu programa alınacak öğrencilerin Adli Sicil Kaydının bulunmaması gerekmektedir.
 • Bayanlar için 160-180 cm arası boya sahip olma şartı bulunmaktadır. Ağırlığı, boy uzunluğunun son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram eksik olabilir.
 • Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olma şartı bulunmaktadır. Ağırlığı, boy uzunluğunun son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram eksik olabilir.
 • Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamalıdır.

Yatay Geçiş - Online Başvuru

Online Başvuru