Ana içeriğe atla
Satınalma Müdürlüğü Misyon ve Vizyon
Satınalma Müdürlüğü Misyon ve Vizyon
Satınalma Müdürlüğü Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olmasını sağlamak.

Aynı zaman da sürdürülebilirlik ilkesine göre İstanbul Arel Üniversitesi, uygun görüldüğünde satın alma kararlarında çevresel etkileri de dikkate almaktadır. Satın Alma ve Ödeme Hizmetleri, rakip ürünler arasından daha az çevresel etkiye sahip ürün ve hizmetlerin kullanımına öncelik vermektedir. Satın Alma ve Ödeme Hizmetleri Üniversite adına sözleşme ve anlaşma yaparken, başlangıç fiyatının yanı sıra aşağıda belirtilen faktörleri de dikkate alır. İstanbul Arel Üniversitesi ayrıca, bölüm ve birimlerin, çevre üzerinde daha az etkiye sahip ürün ve hizmetlerin kullanımını teşvik eder.

Bir ürünün veya hizmetin değerlendirilmesi sürecinde, bu ürünün başlangıç maliyeti yanı sıra aşağıda belirtilen faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır:

  1. Enerji verimliliği : Enerji verimliliği yüksek ekipmanları tercih edin. Satın alınan cihazların enerji kullanımını gözden geçirin.
  2. Nakliye malzemeleri : İade edilebilir veya yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülmüş içerikten (karton kutular gibi) yapılan konteynerlerde sevk edilen ürünleri satın alın. Ayrıca, aynı anda birden fazla ürün teslimatı için sipariş verildiğinde toplu paketleme talebinde bulunun.
  3. Geri dönüştürülebilir: Kullanım amacına uygun olarak geri dönüştürülebilir veya dönüştürülmüş içerikten yapılmış ürünler satın alın. Tüketim sonrası geri kazandırılmış ürünler tercih edin. ‘’Tüketim sonrası’’, öncelikli amacını yerine getiren ve bir işletme veya tüketici tarafından geri dönüştürülmesi için atılan materyalleri tanımlamak için kullanılır. Diğer geri dönüştürülmüş materyaller, bir üretim işleminin yan ürünleri olan ve normalde kullanılmayacak olan sanayi sonrası atıklardır.
  4. Diğer: Atık önleme, atık azaltma, kirliliği önleme, temiz hava ev su programları, malzemelerin yeniden kullanımı, hurda malzemelerinin en aza indirilmesi ev diğer yeşil fabrika girişimleri vb. gibi satıcı ve/veya üreticinin çevresel performansı da göz önünde bulundurulmalıdır. Üniversite, atık depolama alanlarına gönderilen atık miktarını en aza indirmeyi amaçlamalıdır. Hem satın alınan ürün hem de onunla birlikte gelen ambalaj malzemeleri, israfı önlemek için mümkün olduğunca en aza indirilmelidir.

Vizyon

Satın Alma Müdürlüğü / Vizyon

Üniversitemizin tüm yerleşkelerini uluslararası düzeyde ki koşullara sahip hale getirmek için Üniversite ihtiyaçlarının en kısa sürede eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde planlanarak bitirilmesini sağlamak ve hizmetine sunulmasına yardımcı olmaktır.