Ana içeriğe atla
Klinik Psikoloji Programı (Yüksek Lisans)
Klinik Psikoloji Programı (Yüksek Lisans)
Klinik Psikoloji Programı (Yüksek Lisans)

Klinik Psikoloji Programı (Yüksek Lisans)

Günümüzde modern yaşamanım getirdiği stres ve rekabet ortamı, ruhsal sağlığa atfedilen değeri ve klinik psikologlara olan gereksinimi arttırmaktadır. Bu bağlamda klinik psikoloji alanında yetişecek bilim insanlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe fazlalaşmaktadır.

Kişinin ruh sağlığının bozulması, işlevselliğini her alanda olumsuz yöndeetkilediği bilinmektedir. Ruh sağlığı bozuk olan bireyler, toplumsal hayata uyumda zorlanacak ve günlük yaşamlarında sorun yaşayacaklardır. Klinik psikoloji, bireylerin ruh sağlığını koruyarak ve iyileştirerek, hayat kalitelerini yükseltmeyi amaçlaması alanın önemini ortaya koyar.

Klinik psikoloji programında, var olan ve yeni müdahale ve değerlendirme yöntemlerinin araştırılması ve uygulanması üzerinde uzmanlaşarak, toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, klinik psikoloji uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uygun psikolojik ihtiyaçların belirlenmesi, müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı koruma çalışmalarını yapılmasını içerek derslerden oluşacak bir ders programı hazırlanmıştır.