Ana içeriğe atla
Histoloji ve Embriyoloji A.D.
Histoloji ve Embriyoloji A.D.
Histoloji ve Embriyoloji A.D.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

Histoloji; normal hücre, doku ve organların gözle görülmeyen ince yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Normal yapının incelenmesi ve öğretilmesi; hücre ve doku düzeyinde gerçekleşen işlevleri konu alan fizyoloji ve hastalıklı doku bilimi olan patolojiye temel oluşturur. Bu nedenle tıp eğitimi ve öğretimi içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Embriyoloji, insanın doğum öncesi dönemdeki, oluşum ve gelişimini araştıran, inceleyen ve öğreten bir bilim dalıdır. Döllenmeden doğuma kadar geçen süredeki tüm gelişim olayları embriyolojinin konusunu oluşturur. İnsan embriyolojisi, spermin oositi döllemesiyle oluşan zigottan farklı hücre, doku ve organların gelişimini ve işlev kazanmasını; anormal gelişmenin altında yatan nedenleri araştırır. Çeşitli patolojik olguların ve hastalıkların kökenlerini açıklığa kavuşturur. Bu nedenle embriyoloji Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Genetik ve Patoloji ile yakın ilişki içinde olduğu gibi  Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Pediatrik Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi klinik uygulamaları için de yol göstericidir. Ayrıca infertilite tedavisinde kullanılan "Üremeye Yardımcı Teknikler” embriyoloji biliminin uygulama alanıdır. Bu alanda özellikle son yıllarda önemli ve hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, embriyoloji bilim dalında gerçekleşen gelişmelerin ayrıntılarıyla öğrencilere aktarılması son derece önemlidir.

Arel üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 2020 yılında kurulmuş ve Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Meryem ÇAM atanmıştır. Histoloji ve embriyoloji eğitimi; Dönem 1 ve Dönem 2 de teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Teorik dersleri takiben konuya ait preparatların mikroskopta incelendiği uygulamalı derslerle öğrenme pekiştirilmektedir.

Fakültemizde eğitim ve araştırma için kullanılan bir histoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarda 40 adet ışık mikroskobu, preparatlar ve embriyoloji maketleri bulunmaktadır.

İLETİŞİM

Telefon:
 0850 850 2735-4027

Fax: 0212 540 97 97

E-mail: arel@arel.edu.tr