Ana içeriğe atla
Yönetmelikler, Yönergeler ve Prosedürler
Yönetmelikler, Yönergeler ve Prosedürler
Yönetmelikler, Yönergeler ve Prosedürler

Yönetmelikler ve Yönergeler

İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Akademik Personel Performans Ölçme Yönergesi

Akademik Personel Yükseltme ve Atanma Yönergesi

Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Verilmesine İlişkin Yönerge

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Teşvik ve Destek Yönergesi

Cinsel ve Psikolojik Taciz İle Mücadele ve Önleme Komisyonu Yönergesi

Danışmanlık Hizmeti Sunum Esasları Yönergesi

Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma Defterleri ve Sertifika Düzenleme Esasları Yönergesi

Doktora Burs Yönergesi

Ders Yükü Belirlenmesi ve Ek Ders Ödeme Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Erasmus+ Program Uygulama Yönergesi

Etik Kurul Yönergesi

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Zorunlu Staj Yönergesi

İdari Personel Disiplin Yönergesi

İmza Yetkileri Yönergesi

İstanbul Arel Üniversitesi Başarı Değerlendirme Yönergesi

İstanbul Arel Üniversitesi Bütçe Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi

İstanbul Arel Üniversitesi İç Denetim Yönergesi

İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

İstanbul Arel Üniversitesi Taciz İle Mücadele Ve Önleme Komisyonu Yönergesi

İzin ve Görevlendirme Yönergesi

İzin Yönergesi

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Yönergesi

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Konukevi Yönergesi

Mevzuat Yönergesi

Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları Yönergesinin Madde 16da Değişiklik Önerisi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Proje Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık - İç Mimarlık - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Bitirme Projesi Dersi Yönergesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi

MMF Mühendislik Bölümleri İş Yerinde Uygulama (Work Placement) Dersi Yönergesi

Öğrenci Evleri Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Ek Atanma Kriterleri

Sektör Destekli Eğitim Modeli Uygulama Yönergesi

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Burs Yönergesi

Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

Tıp Fakültesi Sınav Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi

Uluslararası Öğrenci Burs ve Bursluluk Sınavı Yönergesi

Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Yurtiçi ve Yurtdışı İdari Görevlendirme Yolluk ve Seyahat Harcamaları Yönergesi

Staj / İşyeri Uygulama Yönergeleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İş Yerinde Uygulama Yönergesi

Çocuk Gelişimi Bölümü Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Zorunlu Staj Yönergesi

Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama Yönergesi

İletişim Fakültesi Staj Yeri Uygulaması Yönergesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj/İşyeri Uygulaması Yönergesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi

Önlisans-Lisans Staj-İşyeri Uygulaması Yönergesi

Sağlık Yönetimi Bölümü İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi

Sosyal Hizmet Bölümü İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi