Ulaşım Hizmetleri

Ana Sayfa

Ulaşım Koordinasyon Biriminin görevi üniversitenin yerleşkeleri arasındaki, yerleşkeler içersindeki ve yurtlar bölgesindeki taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Görevleri

  • Ulaşım ve taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar almak, uygulamak ve uygulatmak,
  • Her türlü servis, toplu taşıma araçları ve taksilerin zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak ve araç park yerlerini tespit etmek,
  • Taşımacılık hizmetlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamak,
  • Öğrencilerden ulaşım sorunlarıyla ilgili geri bildirim almak için çalışmalar yapmak ve sorunları giderici tedbirler almaktır.