İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ


İstanbul Arel Üniversitesi

Yönetmelik ve Yönergeler

  • Yönetmelikler
  • Yönergeler
İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği
Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği
Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (2013 Öncesi Öğrenciler İçin)
Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yaz Öğretimi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği