İstanbul Arel Üniversitesi

Yönetmelik ve Yönergeler

  • Yönetmelikler
  • Yönergeler

Yönetmelikler

İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği
Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği
Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Yönetmeliği
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yaz Öğretimi Yönetmeliği
Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmelikleri

Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönergeler

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi
Akademik Personel Performans Ölçme Yönergesi
Akademik Personel Yükseltme ve Atanma Yönergesi
Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Verilmesine İlişkin Yönerge
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Teşvik ve Destek Yönergesi
Burs Yönergesi
Danışmanlık Hizmeti Sunum Esasları Yönergesi
Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma Defterleri ve Sertifika Düzenleme Esasları Yönergesi
Doktora Burs Yönergesi
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Erasmus+ Program Uygulama Yönergesi
Etik Kurul Yönergesi
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
İmza Yetkileri Yönergesi
İstanbul Arel Üniversitesi Bütçe Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi
İzin ve Görevlendirme Yönergesi
İzin Yönergesi
Konukevi Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Proje Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık - İç Mimarlık - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Bitirme Projesi Dersi Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi
Öğrenci Evleri Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Ek Atanma Kriterleri
Sağlık Bakanlığı COVID-2029 Bilgilendirme Toplantısı 12.03.2020
Sektör Destekli Eğitim Modeli Uygulama Yönergesi
Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
Tıp Fakültesi Sınav Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi
Uluslararası Öğrenci Burs ve Bursluluk Sınavı Yönergesi
Yök Duyuru
YÖK_İdari İzinler E-22448
YÖK_Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.03.2020 Tarihli E-21387 Sayılı Yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.03.2020 Tarihli E-20697 Sayılı Yazısı
Yurt Dışından Öğrenci Kabül Esasları Yönergesi

Staj / İşyeri Uygulama Yönergeleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İş Yerinde Uygulama Yönergesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Zorunlu Staj Yönergesi
Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama Yönergesi
İletişim Fakültesi Staj Yeri Uygulaması Yönergesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj/İşyeri Uygulaması Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi
Önlisans-Lisans Staj-İşyeri Uygulaması Yönergesi
Sağlık Yönetimi Bölümü İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi
Sosyal Hizmet Bölümü İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi