İstanbul Arel Üniversitesi

Yönetmelik ve Yönergeler

  • Yönetmelikler
  • Yönergeler

Yönergeler

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi
Akademik Personel Yükseltme ve Atanma Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Bilimsel Etkinlikleri Teşvik ve Destek Yönergesi
Burs Yönergesi
Danışmanlık Hizmeti Sunum Esasları Yönergesi
Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma Defterleri ve Sertifika Düzenleme Esasları Yönergesi
Doktora Burs Yönergesi
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Erasmus+ Program Uygulama Yönergesi
Etik Kurul Yönergesi
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
İmza Yetkileri Yönergesi
İzin ve Görevlendirme Yönergesi
Konukevi Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Proje Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık - İç Mimarlık - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Bitirme Projesi Dersi Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi
Öğrenci Evleri Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Ek Atanma Kriterleri
Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabül Esasları Yönergesi

Staj / İşyeri Uygulama Yönergeleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İş Yerinde Uygulama Yönergesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Zorunlu Staj Yönergesi
Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama Yönergesi
İletişim Fakültesi Staj Yeri Uygulaması Yönergesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj/İşyeri Uygulaması Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi
Önlisans-Lisans Staj-İşyeri Uygulaması Yönergesi
Sağlık Yönetimi Bölümü İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi
Sosyal Hizmet Bölümü İş Yerinde Uygulama Dersi Yönergesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi