Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sevgili Öğrenciler;

Zorlu bir sınav sürecinin ardından Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda lisans eğitimi yapmaya hak kazandınız, bu başarınızdan dolayı sizleri yürekten kutluyoruz. Yüksekokulunuza hoş geldiniz…

Dünyada yükseköğretim sistemi, alan bilgisi yanında, sosyal ve toplumsal sorumluluk bilgileriyle de donatılmış ve teknolojik alanlarda hiç değilse kendisinin ve işinin yapılmasını kolaylaştıracak derecede bilgi ve beceriye sahip insanlar yetiştirmeye odaklanmıştır. Çağımıza egemen olan küresel ekonomik düzende yatırımcılar rekabet güçlerini arttırabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için üniversitede almış olduğu bilgiyi iş dünyasına uygulayabilecek nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadırlar. Bu eğilim adeta, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nu işaret etmekte ve tanımlamaktadır. Yüksekokulumuz, dünya yükseköğretimindeki trendleri tam anlamalıyla karşılamakta, mezunları işe başladıkları gün sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip olmaktadırlar. Tüm bunların yanında, Yüksekokulumuzu emsallerinin önüne geçiren diğer bir özelliği; çevreye duyarlı, sosyal bilinci yüksek, araştıran, sorgulayan, yaratıcı fikirlere sahip entelektüeller yetiştirmekteki başarısıdır.

İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Bankacılık ve Finans, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Muhasebe Finans Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık olmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Yüksekokulumuz sektör deneyimine sahip ve nitelikli akademik kadrosu ile hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini uluslararası alanda sürdürmektedir. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte öğrencilerimiz öğrenim süresince İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, isteğe bağlı olarak dil eğitimi için bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına gidebilmektedirler.

Sevgili öğrenciler, gerekli koşulları sağladığınız takdirde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundaki tüm bölümlerde yan dal veya çift ana dal programından faydalanabilirsiniz. Ayrıca öğrenim sürenizin bir kısmını Erasmus Programı çerçevesinde üniversitemizin öğrenci değişim anlaşması yapmış olduğu üniversitelerde sürdürebilir, değişik kültürleri tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Eğitim öğretim süresince çeşitli sektörlerden gelen alanında bilgi birikimi ve deneyim sahibi uzmanları sizlerle buluşturarak kariyer planlamanızda sizlere yol göstereceğiz.

Bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen İstanbul Arel Üniversitesi’nde 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren; Yüksekokulumuza bağlı tüm bölümlerde eğitim kalitesini arttırmak ve Avrupa’daki üniversitelerle ortak kredi sistemi olan Bologna süreci başlamıştır.

Evrensel değerlere saygılı ve ulusal bilince sahip, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak mutlu ve başarılı bir şekilde dört yıllık eğitiminizi tamamlamanızı ve iş hayatında büyük başarılara imza atmanızı dileriz.

Saygı ve sevgilerimizle,