Vocational School

Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun temel amacı ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı, alanlarında iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bir arada kullanabilen ara elemanı yetiştirmektir. Sektörlerindeki kalifiye eleman, bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktördür. Varlığı, ekonomide kaynakların verimli kullanımını sağlar. İnsan kaynaklarında Ülkemizdeki önemli eksiklerden biri sektörlerdeki “kalifiye eleman” eksikliğidir. Bu saptama doğrultusunda, Meslek Yüksekokulumuz ile I. ve II. öğretim olmak üzere piyasanın taleplerini dikkate alarak, 23 bölüm ve 56 programla eğitim-öğretim faaliyetini yürütmektedir.

Kendi akademik kadromuzun yanında, alanlarında deneyimli, sektörden gelen Öğretim Elemanlarından da gereği kadar yararlanmaktayız. Öğrencilerimizin uygulamada yetiştirilmesini pekiştirmek amacıyla, her öğrenciye zorunlu staj yapma koşulu İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELKAM) tarafından sağlanmaktadır. Böylece sahip olmak istedikleri mesleğin, temel kavram ve ilkelerini özümsemiş, değişen şartlara göre uygulamaları kendi başına öğrenebilen, çözüm yaratan, takım çalışmasına açık, girişimci, kültürlü, sosyal ve etik değerlere saygılı gençlerimiz meslekleri ile ilgili iş bulmakta veya kendi işlerini kurmaktadırlar.

Yüksekokulumuz Sağlık Sektörüne, Hizmet Sektörüne ve Teknik Sektöre eleman yetiştirmektedir. Ayrıca Havacılık sektörüne ilgi duyan, sivil hava ulaştırma işletmeciliği alanında çalışmak isteyen öğrencilerimiz için “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı” ve “Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı” Meslek Yüksekokulu Programlarımız arasında yer almaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek sertifikasyon eğitimleri düzenleme yetkisi alınmış ve Üniversitemiz Türkiye'de bu alanda yetkilendirilen ilk 3 Yükseköğretim Kurumundan birisi olmuştur.

Diğer yandan kendi alanları ile ilgili lisans eğitimini tamamlamak isteyen öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) büyük başarı göstermektedirler. İstanbul Arel Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanıp lisans eğitimine devam eden kendi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine % 50 indirim uygulamakla onlara büyük destek vermektedir.

Meslek Yüksekokulumuz, Üniversitemizin genel yabancı dil politikası çerçevesinde öğrencilerimizin yabancı dil bilgilerini geliştirmeyi de ilke edinmiştir. Bu amaçla isteyen öğrencilerimize isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Eğitim olanağı sağlanmıştır. Ayrıca iki yarıyıl boyunca, öğrencilerimizin mesleki alandaki dil bilgilerini geliştiren zorunlu İngilizce dersleri ders programlarında yer almaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz I. öğretim (gündüz) ve II. öğretim (gece) programları ile iş yaşamına bir an önce atılmak ve mesleki teknik bilgi sahibi olmak isteyen tüm gençlerimize kapılarını açık tutar.

Öğr. Gör. Emre AKAR
Meslek Yüksekokulu Vekil Müdürü