Ana içeriğe atla
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr.Öğr.Üyesi Yıldıray ÇEVİKSevgili Öğrenciler,

Akademik, örgün öğretim, sosyal hayatınızı ve geleceğinizi şekillendirecek verimli bir ortamda geçireceğinize inandığımız üniversitemize İstanbul Arel Üniversitesi Yabancı Diler Yüksekokulu adına hoş geldiniz diyorum. İstanbul Arel Üniversitesi olarak hedefimiz modern Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yerini almasını sağlayacak gençler yetiştirmektir.  Bilgiyi dünya dilleri üzerinden aktarmak ve dünya ile iletişim sağlayabilmek açısından yabancı dilin önemi büyüktür.

Üniversitemizin hedef ve ilkeleri doğrultusunda, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak amacımız, tam ve yarı zamanlı okutmanlardan oluşan kadromuz ile öğrencilerimize okudukları bölümün eğitim dilini en iyi şekilde kazandırmaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, eğitim alanımızı hazırlık zorunlu dil dersleri ve hazırlık sonrası özel amaçlı İngilizce dil dersleri olarak gruplandırabiliriz. Yabancı Diller Yüksekokulu, fakülte ve bölümlerin talepleri doğrultusunda farklı programlar halinde dil dersleri vermektedir. Bu dersler kültürel ve mesleki alanda yabancı dil edinmenin önemi göz önünde bulundurarak  haftada 3 saatlik programlardan oluşmaktadır.

İyi bir mesleki eğitimin yansıra yabancı dil becerisi de kazanarak, geleceğin çağdaş birer ferdi olarak toplumda yer alacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz.

Dr.Öğr.Üyesi Yıldıray ÇEVİK
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

 

İbrahim Darama

Sevgili Öğrenciler;

Yabancı Dil Eğitimi çoğunlukla zorlu ve uzun bir süreç olarak bilinir. Bu sebeple dil eğitimi alan öğrenciler sonunda ne ile karşılaşacaklarını bilmeden biraz da ön yargıyla yaklaşırlar bu sürece…

Günümüz hayatında bir yabancı dili ‘ileri düzeyde’ bilmek bir diploma sahibi olmakla neredeyse eş değer duruma geldi. Özellikle İngilizcenin dünya genelinde kullanımının artması, yaygınlaşması son yıllarda insanların bu dili öğrenme zorunluluğunu arttırdı.

Arel Üniversitesi olarak biz tüm bu gerçeklerin farkında olarak İngilizce öğrenme sürecini mümkün olduğunca ‘etkin’, ‘verimli’ ve ‘öğrenci odaklı’ bir hale getirdik. Derslerin hareketli ve aktivitelerle geçmesi için kullandığımız kaynaklar öğrencilerimizi daha fazla motive ediyor ve derse katılımlarını arttırıyor. CEF (Common European Framework) standartlarıyla uyumlu, içerisinde CLT gibi öğrenci merkezli metotlarının kullanıldığı eğitim modelimizde İngilizce öğrencilerimiz için her hangi bir ‘ders’ olmaktan çıkıp günlük hayatlarının bir parçası haline geliyor.

Eğitim Sistemi:

Toplam 6 düzeyden oluşan eğitim sisteminde öncelikli amaç interaktif yani öğrencilerin derse etkin katılabildikleri bir işleyiş uygulamak. Çünkü biz biliyoruz ki derse girmek değil, girdiği derse ‘katılmak’ öğrenme sürecinin en önemli parçası. Reading, writing, listening ve speaking gibi temel dil özelliklerinin gelişmesi için öğretim görevlileri arkadaşlarımız öğrencileriyle bire bir ilgilenirler.

Dönem içinde yapılan sınavlar, sene sonunda yapılan sınavlarla birleştirilir ve öğrencinin başarı durumu ortaya çıkar. Bu noktada hedef bölümüne devam edecek öğrencinin yetkin bir şekilde dili kullanabilmesidir.

Öğrencini devam durumu ilgili birimlerimizce düzenli olarak takip edilir ve devamsızlık yapan öğrenciler uyarılır.

Öğretim Görevlisi arkadaşlarımız öğrencilerin her türlü sorunuyla ilgilenir ve çözüm bulma noktasında yardımcı olurlar. Kurduğumuz sistemle ‘ uluslararası standartlarda’ eğitim verme iddiasındayız, yani ülkemizde ve dünyada geçerli uygulama ve metotlarla eğitim sürecini ilerletiyoruz. Okulumuzda hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin ilerleyen yıllarda iş hayatlarında hem kullandıkları dil hem de genel bilgi düzeyleriyle farklılık yaratacağına inanıyoruz.

Arel Üniversitesi olarak tüm Akademik ve İdari kadromuzla öğrencilerimizi ‘başarılı’, ‘araştıran’ ve ‘özgüveni’ olan bireyler olarak yetiştireceğimize olan inancımız tamdır.

İbrahim DARAMA
İngilizce Hazırlık Program Koordinatörü