Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı

Teknik Hizmetler

           Akademik ve İdari birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bina, tesis ve alt yapı yapım işleri ile bakım – onarım işlerini yürütmek.

Teknik Hizmetler

           Akademik ve İdari birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bina, tesis ve alt yapı yapım işleri ile bakım – onarım işlerini yürütmek.