İstanbul Arel Üniversitesi

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti

Özgür GÖZÜKARA

Başkan

Kemal GÖZÜKARA

Üye

Prof. Dr. ALİ ARGUN KARACABEY

Rektör

Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR

Üye

Prof. Dr. Ömer Asım SAÇLI

Üye

Prof. Dr. Özgür ÇENGEL

Üye

Özgür MARAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Halil TOPLAMAOĞLU

Üye