İstanbul Arel Üniversitesi

Senato

Senato

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

REKTÖR / Tıp Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

Rektör Yardımcısı / Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili

Prof. Dr. Muhammet YELTEN

Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Onur OSMAN

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan

Prof. Dr. Enver DURAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Vekili

Prof. Dr. Güler ERTAN

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Selahattin GANİZ

İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray ÇEVİK

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Ali AKDEMİR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Duran ÇAKMAK

Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye

Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye

Prof. Dr. Ali Sait SEVGENER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye

Prof. Dr. Köksal ÖNER

Tıp Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kenan DUMAN

İletişim Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ÜSTÜNİPEK

Güzel Sanatlar Fak. Kurulu / Temsilci Üye

Hami AYDIN

Genel Sekreter V. / Raportör

Batuhan ÖZAY

Öğrenci Konsey Başkan V.