İstanbul Arel Üniversitesi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Rektör/Başkan

Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU

Rektör Yardımcısı/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. Bahtişen KAVAK

Rektör Yardımcısı/Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili/Oy hakkı olmaksızın

Prof. Dr. Muhammet YELTEN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Onur OSMAN

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan

Prof. Dr. Güler ERTAN

Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekanı

Prof. Dr. Selahattin GANİZ

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Enver DURAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu V. Müdürü

Prof. Dr. Ismail Melih BAŞ

Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci

Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN

Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci

Prof. Dr. Ahmet Turan GÜRKANLI

Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci

Hamza ÖZDEMİR

Öğrenci Konsey Başkanı